Voor het nachtvissen heeft u een nachtvispas nodig. Deze kunt u op woensdagavond, tussen 19:30 uur en 20:30 uur, halen in SCC de Stolp, Rijstraat 497.

De nachtvispas kost eenmalig €10,00. Bewaar deze pas goed want deze blijft je gehele lidmaatschap geldig. Bij verlies of diefstal zal opnieuw €10,00 in rekening worden gebracht.

Ook de 3e hengelvergunning kan op woensdagavond in de Stolp op worden gehaald.

Ook deze vergunning kost €10,00. Deze vergunning is 1 kalenderjaar geldig (1 januari tot en met 31 december)

Let wel op, deze vergunning wordt tot uiterlijk 1 april uitgegeven. Komt u na deze datum, kunt u geen 3e hengelvergunning meer aanschaffen.