Agenda en Nieuws

Op de IJzeren vrouw wordt momenteel veel moeite gedaan om meerval en roofblei te vangen. Deze vissen willen we zo snel mogelijk van ons water af hebben.

Zou iemand een meerval of roofblei vangen, meldt dit direct bij een bestuurslid en zet deze vis niet terug.

In overleg met het bestuurslid zal worden gekeken waar we deze vissen weer los kunnen laten.

Zaterdag 28 oktober, zal er vanaf 10:00 een grote opruim en snoei actie plaats gaan vinden aan de IJzeren vrouw. Hier voor zoeken we nog vrijwilligers. Voor koffie en een lekkere versnapering wordt gezorgd.

Dit is hetgeen onze controleurs afgelopen dinsdag hebben aangetroffen bij het stroomhuisje aan de IJzeren vrouw.

Dit is echt uit den boze. Het bestuur gaat achterhalen welke visser(s) deze bende achter hebben gelaten en hierop passende maatregelen treffen

Op de Pettelaarse schans, bij velen beter bekend als “de Ster”, zijn recentelijk betonnen blokken geplaatst en geulen gegraven om de toegang van auto’s tegen te gaan. Het is dus niet meer toegestaan om dit gebied met de auto te betreden. Ook niet voor het even snel uitladen of inladen van je spullen! Zowel de vereniging als de gemeente zullen hier strikt op handhaven. Bij het restaurant zijn nog een beperkt aantal parkeerplaatsen waar de auto geparkeerd mag worden.

Naast de karper koppelwedstrijden, is Leo van Beurden, hard bezig om witvis wedstrijden te gaan organiseren. Voor meer informatie kunt u altijd op de woensdagavond, tussen 19:30 uur en 20:30 uur, even langskomen in SCC De Stolp.

De volgende koppelwedstrijd, deze keer aan de Pettelaar, staat gepland voor 20 tot en met 22 oktober 2023. Inschrijven hiervoor kan tot woensdag 4 oktober, tussen 19:30 uur en 20:30 uur, in de Stolp of bij de wedstrijdcommissie, Koen Fonteijn. Een week later zullen de stekken worden geloot. Ook dit is weer tussen 19:30 uur en 20:30 uur, in de Stolp.

Tijdens de algemene ledenvergadering, hebben de aanwezigen, unaniem besloten om Walter van Zon te verkiezen tot erelid van HSV ‘s-Hertogenbosch. Walter is voor menigeen geen onbekende aan de waterkant. Sinds jaar en dag is Walter een gedreven controleur. Walter, gefeliciteerd met het erelidmaatschap en namens ons allen nogmaals bedankt voor je geweldige inzet.

Erelid Walter van Zon

De hengelsportvereniging heeft sinds korte tijd een eigen boot op de Pettelaar. Deze gaat gebruikt worden om op het water controles uit te voeren.