Beheerder ligplaatsen boten Wim Lommers

Vanaf 2024 zal het liggeld voor een boot, voor zowel de IJzeren vrouw als de Pettelaat €35,00 per jaar kosten.

Voor iedereen die een boot op 1 van onze wateren heeft liggen het verzoek om contact op te nemen met de beheerder van de ligplaatsen,

Wim Lommers. Dit kan via telefoonnummer 06 44 79 78 71.

Wim zal er zorg voor dragen dat er een goede registratie is en dat iedereen de juiste plaats krijgt toegewezen.

Voor de Zuiderplas wordt er hard aan gewerkt om een nieuwe steiger aan te leggen.

Binnenkort zal er een nieuw boten reglement komen wat op deze pagina zal worden gepubliceerd.

Het bestuur moet helaas constateren dat met regelmaat het hek van de botensteiger aan de IJzeren vrouw wordt venield. Dit zijn onnodige kosten voor de vereniging.

Bij constatering van vernieling, wordt aangifte gedaan en zal per direct worden overgegaan tot royement van desbetreffend persoon, Mits lid van onze vereniging.