Zuiderplas

De Zuiderplas of Pettelaarse plas is een Nederlands meer gelegen aan de Pettelaarse Schans in het stadsdeel Zuid in de Brabantse hoofdstad ‘s-Hertogenbosch. Het meer is in de jaren 50 gegraven als zandwinningslocatie. Het zand werd gebruikt om een gedeelte van Bazeldonk, De Gestelse Buurt en Pettelaarpark te bouwen.
Het gebied biedt mogelijkheden tot recreatie, vooral voor wandelen en fietsen. Aangrenzend ligt het natuurgebied Het Bossche Broek met uitzicht op het historisch centrum van de stad. De Zuiderplas staat via de Pettelaarse Vaartgraaf in verbinding met de Stadsgracht van ‘s-Hertogenbosch, die een zijtak van de Dommel is.

Op de kaart hiernaast staan de restricties die gelden voor de Zuiderples.

Voor het rode gebied geldt een permanent nachtvisverbod.

Voor het blauwe gebied geldt dat er in de periode van 31 mei tot en met 30 oktober niet statisch gevist mag worden.

Van 1 juni tot en met 31 augustus geldt een algeheel visverbod voor het strandbad.

Bij overtreding hiervan volgt direct een royement.